Privātuma politika

Stallis.lv apņemas uzkrāt un izmantot tikai tādus personas datus, kas nepieciešami Stallis.lv komercdarbībai. 

Stallis.lv apņemas nenodot personu datus trešajām pusēm

Stallis.lv apņemas droši glabāt personas datus.

Stallis.lv privātruma politika ir veidota balstoties uz LR likumdošanu un "Fizisko personu datu aizsardzības likumu". 


Ar cieņu Stallis.lv